Profil spoločnosti Arch-AT, s.r.o.

Spoločnosť vznikla ako logický dôsledok spolupráce viacerých autorizovaných architektov a stavebných inžinierov. Pracujeme vo flexibilnom kolektíve pod vedením Ing. arch. Beáty Mikušovej, autorizovaného architekta a konateľa spoločnosti. Činnosť spoločnosti je orientovaná na tieto základné oblasti :

 • Architektonické služby v oblasti objektov a interiérov od predprojektovej prípravy – architektonických štúdií až po komplexné projektové dokumentácie
 • Územné plánovanie – spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vypracovanie urbanistických štúdií, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • Inžinierska činnosť spojená s vydaním územného, stavebného, resp. kolaudačného rozhodnutia
 • Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť
 • Beata Mikusova

  Referencie

 • Novostavby a prestavby rodinných domov
 • Bytové domy – Sekier- Zátišie – súkromný investor
 • Polyfunkčný dom vo Zvolene – súkromný investor
 • Prevádzková budova firmy TOP SLOVAKIA s.r.o.
 • Prevádzková budova firmy RASTER PLUS s.r.o.
 • Prestavba budovy na motel RASTER PLUS s.r.o.
 • Prestavba a dostavba obchodných priestorov firmy NABIMEX s.r.o.
 • Prestavba administratívnej budovy na bytový dom - súkromný investor
 • Prestavba administratívnej budovy na ubytovňu - súkromný investor
 • Prestavba objektu archív – Veolia - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • Rekonštrukcia horského hotela Pod Šturcom - súkromný investor
 • Rekonštrukcie a prestavby v administratívnej budove aj výrobných halách závodu ŽOS Zvolen a.s.
 • Revitalizácia centra obce Pliešovce
 • Autosalón Volkswagen Zvolen – Unicom s.r.o.
 • Prestavba bytových domov po SA Zvolen - súkromný investor
 • Predajňa EIFFEL OPTIK, OC .....Trenčín - súkromný investor
 • Meggi centrum – centrum krásy, Zvolen - súkromný investor
 • Kvetinárstvo Clivia – Europa Shopping Centrum Banská Bystrica - súkromný investor
 • A iné
 • arch-at

  územné plány

 • ÚPN obce Mošovce
 • ÚPN obce Nová Baňa
 • ÚPN obce Tŕnie
 • ÚPN obce Pliešovce
 • ÚPN Rabčice
 • ÚPN Lieskovec
 • ÚPN Kováčová - Zmeny a doplnky č. 1, 2 a 3
 • ÚPN Sliač – Zmeny a doplnky č.2 a 3
 • ÚPN Lukavica – Zmeny a doplnky č.2
 • ÚPN Pliešovce- Zmeny a doplnky č.5,6,7
 • ÚPN Dobrá Niva – Zmeny a doplnky č.5,6,7
 • ÚPN Dudince – Zmeny a doplnky č. 2
 • ÚPN – Z Kováčová Východ
 • ÚPN – Z Kováčová – Seravy
 • Urbanistická štúdia Wellnes Kováčová
 • Urbanistická štúdia – apartmánové ubytovanie pre Wellness Kováčová
 • Urbanistická štúdia Kúty a Predkúty Pliešovce
 • Urbanistická štúdia IBV Detva –Dolinky
 • uzemne plany